tirsdag den 27. december 2011

Ante inviso - Post investigo

IMG_7072IMG_7076IMG_7080IMG_7077
Først spejdede Jeg fra Ende til Anden, og så var Jeg simpelthen bare nødt til at undersøge Alt nøjere for at kunne forstå Kvaliteterne i Begge disse Kunstværker.

Jeg indrømmer - det var med lidt bange Anelser, Jeg JuleAftensDag underkastede den franske MuskelAnd en Jule-Rets  patalogisk Undersøgelse. Corpus var fuldstændigt intakt bortset fra de amputerede Haandled og ved første Øjekast ikke eviscereret! Hvad kunne mon gemme sig af Uhyrligheder under det pæne Ydre.

Musculus Sphincter Ani Exterior fremstod dog en Kende opsvulmet, og det var først da jeg forsigtigt med en skalpel fik gennemskåret Bughinden og opdagede at Tarmsættet var væk, at den grufulde Sandhed gik op for mig.

"AHA" - skreg Skurken på uforståeligt Spansk! "Dette umælende Væsen har været underkastet en Post Mortem "Vacuum assisted Gut Sucking"".

En gyselig Torturmetode, havde vi blot været 400 År tilbage i Tiden; men Jeg var dog helt forvisset om, at lige netop denne moderne Praktikalitet var blevet udført i Overensstemmelse med nøjere beskrevne Procedurer EFTER Afgangen af Andens Ånd.

Herefter var det for mig blot at udføre en udvidende manuel, abdominal Exploration for at rive Hjerte, Lever, Lunger og Kråse ud af Kadaveret.

Som enhver kan se, har Dyret været yderst velnæret med lidt rigeligt Fedt om Hjertet. Kråsens Indhold af Småsten, Græs og Majs tyder også på et Opdræt under friere Vilkår.

De 32 kirurgiske Stål Klamper, som har sammenhæftet Operations Arret i Irenes venstre Balle (desværre er der nedlagt Forbud mod at vise Billede heraf), fik hverken Nynne eller Jeg Lov til egenhændigt at fjerne, selv om Vi havde megen Lyst til det.

En - af Systemet - autoriseret Sygeplejerske kom derfor Idag Hjem til os, og fik gjort en Ende på Komedien. Hun var da godt nok noget sur !

Ingen kommentarer: