onsdag den 27. marts 2013

Jouissance - Un Voyage entre la Pulsion et L'Inhibition


Kærlighedens Vej er uransagelig og vanskelig at betræde.

Somme svæver flygtigt over Jorden uden Sans i Bero og kun med sløret Forestilling om Mål og Mening.

Andre kryber frygtsomt og obsessivt langs Kanten; men falder alligevel forudsigeligt over hver eneste Sten, som tidligere Selv blev lagt.

Begge Tråd fører til umoden, usund og uforpligtende Adspredelse, og vil uvægerligt ende med Vildfarelse eller Stilstand.

Slip tvungen Tanke fri - oplev en ny Mulighed...
Fælles ønsket Forandring fører til Sjæls Forbundethed...

Betænk, bedyr, befæst !I disse frysende Dage, hvor Sneen dækker Kærlighedsstien, har Jeg ikke svært ved at falde på Enden...

tirsdag den 12. marts 2013

En Sten faldt fra mit Hjerte


Kære Irene Magda Aagaard,

Jeg håber, at denne Iceland Blue Granitsten, med dens flotte og levende Aftegninger af vores fælles Universer, din vrimlende Himmel og Altets evigt skumsprøjtende Vand, skænker dig Tryghed og Tillid til dine Efterladtes fremtidige Lykke.

Vi bør sammen takke Lotte Husted fra Aarhus ny Stenhuggeri for hendes empatiske og indlevelsesfulde Vejledning for at få frembragt netop dette uforgængelige Monument over dit skabende Liv og din Æventyrlige samt farefulde Færden.

Forårsvejret var ulig alle andre i dine levende År rigtigt bidende koldt, men Solen skinnede alligevel stærkt og gennemborende ned på min Krop, medens Jeg knælende ved Graven rensede din Mindetavle med nylig funden Energi.

Du og Jeg fik talt åbenhjertigt sammen idag. Jeg sansede klart, at du var parat til at bryde de sidste snærende Bånd, som i så mange År har fastholdt mig i Forpligtelsernes Lænker.

Med en kropslig Lettelse og sindrig Lethed fik Jeg efterfølgende også samtalet med vores Præst Erik Klejtrup om de sjælelige Dilemmaer, som Døden ofte efterlader.

Jeg blev i Dag en fri og godmodig Enkemand. 

Jeg skåler på Livsmålet mod hjertelig Latter og Glædestårer.