søndag den 25. november 2012

En Røst fra Graven


Her på Tredjedagen efter Begravelsen er der ikke sket den helt store Opstandelse.

Jeg hviler trygt og roligt i mig selv efter en fuldkommen ærlig, herlig og romantisk kirkelig Højtideligholdelse, en efterfølgende vennesæl Forsamling i Ormslev Borgerhus (Tak til Thomas og Per) og slutteligt en intim og samtalepræget Familiesammenkomst i mit Hjem, hvor min Søn Niels og Jimmy fra Can Blau fik anrettet de lækreste Tapas, Cava og Kagedessert efter Ønske.

I Kirken var Kisten ødselt sengedækket af langstilkede og cremefarvede Roser fra min Favorit Blomsterpige Susan fra Blomsteroraklet.

De ialt 42 Buketter og 12 Mindedonationer til Kræftens Bekæmpelse på ialt 4420 DKr henførte mig i Ydmyghed, Taknemmelighed og Stolthed

På Graven fik Susan genskabt en lysende og levende Engel, som med 2 dybe Åndedrag fremhviskede : " Far Vel ".

Erik Klejtrup, vor egen Præst og Sjælesørger i Ormslev, er en Mand efter mit Hjerte - mild, rummelig og bøjelig. Selv de mindste Gæster forstod hans Budskab om Kærlighed, Smerte og Forsoning med Livets Strabadser.

Dygtige Dan Frunza, Organist i Ormslev Kirke, blev sat på den uløselige Opgave at indlære og fremføre Pachelbel's Canon i D-Dur som Postludium på det lille Kirkeorgel blot få Dage før Ceremonien, så den vælger Jeg i stedet at afspille her på Bloggen, så i selv kan høre, hvor smuk den er.


Dagen startede ellers trist med Snuskregn og Blæst, men følte i ikke også det Brus af Forløsning og Håb, da Vintersolen pludseligt brød igennem Mørket og oplyste Kirkerummet med Skyggetegninger af Træers Grene og travle Fugle ?

Ærkeengelen Estrid, de 3 Skytsengle for Smerte, Nøgternhed og Handlekraft (Tine, Nynne og Lene) samt Ældstevennen Christian var strategisk placeret bag de sværest Sorgramte på forreste Bænkerække, hvor Gregers, ældste Broder i Aagaard Familien, flankerede sig in Loco Parentis.

Mine 2 tapre Sønner, Alexander og Niels,  påtog sig den tungeste Byrde at bære deres Moder i Graven.

Lillesøster Pia og Gudbarn Emma var Midtskibsgaranter for Kurs, Fremdrift og Destination.

Lillebroder Johnny og Storebroder Kurt banede Vejen frem igennem Smertens Bølger - de er begge habile Sømænd !

Min dygtige og omsorgsfulde Datter, Sine, gik stolt forrest i Ligfølget med en hjælpende Håndsrækning til en sønderknust Enkemand.

Alle forsamlede Gæster fulgte i Procession Kisten til den bedst placerede Lokation på vor lille Kirkegård (Graver Sten anbefalede Stedet varmt), hvor der også er Rum i Overskud til, at Jeg, når Tiden er til det, igen må få Lov til at ligge ved siden af min Elskede.

Med Jeres Afsyngning af Salmen ved min Grav: "I Østen stiger Solen Op" lover jeg Jer  - Min Elskede, Mine Børn, Min Familie, Mine Venner og Mine Bysbørn - at Jeg vil holde et vågent Øje med Jer og smile til Jer fra min Himmel.

Tak for, at I gav mig Rum og Grokraft til at fremdyrke min største Drøm : Kærligheden til Livet.

Fortæl mit Smertens Barn Alexander, at hans stærke Anlæg for Have Anlæg skal bruges til at bygge sin Moder en uovertruffen Rosengård.

Opmuntr min svigtede søn Niels, som besidder brændende Kærlighed til Madkunst, at udvikle Desserten Pære Belle Irene.

Sørg energisk for min savnede Datter, Oraklet Sine, som fordum gav mig det viseste Råd, at hun fortsat skal optræne og mestre Kunsten i Formidling af Udvikling og Retsind.

Lad min elskede Ærkeengel, Michael, sanse, at han var for mig den sværeste at efterlade.

Husk at elske medens i kan det!


Vi mødes atter en Gang hinsides

Irene


--------------------------------------------------------------------

Post Scriptum

Ved Kiste og Grav blev lagt Buketter fra

Familie :

Moder Eva
Lillebroder johnny og Sanne
Lillesøster Pia og Gudbarn Emma
Rie, Iben og Thilde
Moster Hanne og Johnny
Anette, Per og Lisa
Helle Fritzen
Flemming Larsen
Kurt & Familie
Ann-Liss og Hajo
Svigermoder Aase
Evy og Gregers
Svigerdatter in Spe Sara, Susanne og Lars
Birgit og Henrik

Venner :

Estrid & Johannes
Christian & Dorthe
Winnie & Ivan og Marie
Marianne & Erik
Strikkesøstrene
Anne Dorthe & Claus
Lars Nybo
Kenikan (Marco, Frank, Christian, Bjarne M, Salvatore, Bjarne F)
Kaj & Pia
Newtown og Lektor Toft
Kasper, Lotte, Claus & Ann
Line
Daniel & Kathrine, Henrik & Sacha
Caroline, Lasse, Malgorzata & Henrik
Can Blau / Jimmy
Mette & Hans Christian
Grete
Karin Lykke
Annette og Lea

Kolleger :

Kolleger fra Viby Bibliotek
Kolleger fra Højbjerg Bibliotek
Kolleger fra Scanflavour
Kirsten Svit og Henny Dahl
Margit Bryder


Bysbørn i Ormslev

Naboer Mogens & Vibeke
Gete & Eigil, Susan & Hans
Per & Dorith

Firmaer

Scanflavour A/S
Borgerservice og Biblioteker


Mindedonationer på 4420 DKr til Kræftens Bekæmpelse blev skænket af

Carsten & Jonna, Anne & Michael, Sejer
Kirsten Søby Hansen
Steen & Louise, Tove, Birthe & Vibeke
Maibritt Hansen
Ulla Røjkjær
Helle Damsgaard
Sofies Forældre ( Ina, Helle, Kairi, Ulla, Tine )
Dorthe Salamander & Kirsten Kaae
Bente & Kaare Bakkely
Kai & Pia, Tove & Torben
Strikkesøstrene
Scanflavour A/S


En særlig Tak skal lyde til det private Hjemmehjælpsfirma Svaneservice, og i særdeleshed til Annette og Lea, som til min allersidste Stund plejede mig nænsomt og stod bi med Indsigt og moden Handlekraft. Uden Jer havde min Mand Michael været fortabt.fredag den 9. november 2012

Sov sødt Elskede
Lid ret nu ej sildig Anger - min Tro og Lovede.

Thi Alt du fostred, var idel godt - For Mig - For De - Forandring.

I Kunst dit Lys stod tændt, og blev af Alle ret beundret.  
Her får du Een Obol  til Charon's Løn.

En aftalt Velkomst på anden Side Livet vil Signe dig
- samt Hin forgangen Fader -
til Slægts og Fremtids Gunst.

Du Hisset hyrde skal vor fælles Arv og Avl samt Art.

I Solitude blindet Mage søger sikker Soning  
mellem Før og Fjern.

Jeg hilser dig Gudinde. 
Jeg kysser dig Guds Nat.
()
I evigt Løfte
om Vor Ægte Pagt


Din Ærkeengel Michael