lørdag den 30. juli 2011

Krysters Kartel

Som lykkelig og Godtroende "foragtede" Jeg tidligere denne "Shit-Com"-Serie.

Plat, fordummende og negativt tænkende TV-Fylderi !-tænkte Jeg.

Men lige præcis Idag har Jeg set - og forstået nøje -, hvorfor Disse groteske og morbide Indslag I andre Sammenhænge kan fremstå som forstandige og måske af denne Årsag bliver udsendt netop på denne allersidste Fredag i Måneden.

Heri halshugges og kropsparteres dagligdags og trivielle Begivenheder, som snedigt kommer til at intimidere den overordnede Retfærdigheds Sans og Magtbrynde i Forhold til Ens selvvalgte Livsholdninger og Behov.

Svinehunden render frit rundt og flænser i slapt og løst Kød.

Irenes Hjerte arbejder desværre lige nu ikke helt så flittigt på Grund af de sidste 24 Ugers Epirubicin Behandlinger.

At hendes overordnede Arbejdsleder i Aarhus Kommunale Biblioteksvæsen efter Irenes 35 Års Ansættelse ikke længere vil vide af Hende, på Grund af Manglende Sikkerhed omkring Diagnosticeringen af Hendes fremtidige Cancertilstand,varsler ilde om kommende Massefyringer af Personale i Personlig Krise.

Irene modtog med Posten sin Fyreseddel i Dag.

Chefen har med velberådet Hu valgt at gå på Ferie, og overladt Henrettelsesproceduren til Eksekutionsnævnet : CØP.

Jeg føler Mig opmuntret til herefter at tie Krysteren ihjel!

Barsel, Psykisk Stress og Livstruende Sygdom vil i ÅKB efterfølgende og fremover medføre en omgående Afskedigelses Overvejelse i Ledelsen.

Svækket ? - Søg dække !
- Blodhunden er løs -

lørdag den 16. juli 2011

Brokke Bloggeri

Nu går den altså ikke længere Granberg !

Bloggen er efterhånden Pest befængt med mine dårlige Vibs og Opkast.

Jeg kunne lige så godt have været Julia Roberts mandlige Medspiller i Erin Brockovich (Bah).
Der er forøvrigt delte Meninger om hendes Næse er pæn eller ej; men Jeg kan faktisk godt lide den!

Jeg må i gang igen med Fornuft og positiv Kreativitet. Så nu går Jeg ud og laver sure Agurker !

Lige nu er der slet ikke Vækst Kontrol i Drivhuset. De 2 små artige Agurkeplanter, Jeg satte ud i Juni, kaster nærmest aggressivt deres Yngel efter mig. Jeg samler Pligt skyldigt ind, for derefter at fortvivle, når Køkkenbordspladsen bliver for trang.


Efter 1 døgns kold udsaltning og dræning af de i forvejen tykt skiveskårne Agurker, blev de overhældt med kogende 3% Eddikesyre og fik lov at marinere endnu 1 døgn.


Herefter blev Lagen siet fra, kogt op, og smidt tilbage på Agurkeskiverne.

Efter afkøling blev Lagen atter frasiet og bortkastet.

En frisk kogende Lage bestående af en 60/40 Blanding af 6% Eddikesyre og Rørsukker blev herefter tillavet.

Henkogningsglas blev ifyldt de forsaltede og formarinerede Agurkeskiver blandet med lidt Peberrodsstængler (Fucking Weed !), Rosa Peberkorn, Laurbærblade og ødselt drysset med Spidskommen.

Den kogende sursøde Lage blev derefter fyldt i Glassene til Randen og Låg sat på.Det gav så lidt Køkkengriseri.
Så Hvem skal Jeg nu finde på at svine til ? Jeg er rastløs !
Men Hallo, Hr. Aagaard - Du har jo Ferie nu !!!

Fyn er fin - A´ en G´ - Fyr en Fé. (Strikke-Fe)

Lammetævet! Burde Nok Selv lamme Tæven.Det kunne Fordum hænde, at man fik en Endefuld for Uartighed?

Kanske man måtte tage imod en Ørefigen for genstridig Trods.

Somme tålte en Kindhest for bevidst Ulydighed.

Der blev vist også udstukket et par flade i Forbindelse med menings- og kompromisløse Skænderier.

Visse gik i Byen; drak sig fulde og endte med at slå Hinanden på Tæven.

Hedengang eksisterede dog alligevel et ubeskrevet Fair Play Codex omkring Ydmygelse, Undskyldning og Overgivelse.

Disse Forgribelser foregik altid i en fælles selvreguleret og kontrolleret privat-Sfære, og sjældent endte nogen med alvorlige Mén.

I Dag risikerer man i det offentlige Rum, tilfældigt eller med ondt Overlæg, at blive Lammetævet !

Gik du anderledes klædt? Gestikulerede du for udfordrende? Var du alt for lydelig? Havde du en for høj Score Rate? Var du bare Dig Selv; men alligevel helt anderledes end os andre?

Selv når du mindst aner det, risikerer du pludselig uden Grund og forudgående Varsel at blive omringet af en Flok rabiate Aggressorer i Blodrus, og som anklager Dig for usømmelig Optræden.

Retsproceduren vil være usammenhængende og Non Argumentativ.

Dommen fra Voldstribunalet er prædestineret og uden Ankemulighed.

Eksekveringen er prompte.

Vender du Kinden til, får du et Nakkedrag.

Kigger du bønfaldende i Bøddelens øjne, modtager du en Skalle.

Bøjer du Hovedet, bliver du sparket i Skridtet.

Synker du herefter i Knæ, vil Slagene hegle ned over Dig.

Falder du til sidst bevidstløs omkuld, stamper De 3 Voldsmænd dit Ansigt til ukendelighed.
 ------------------------------------------------------------------------------

Skarpretteren troppede igår op - personligt og alene - her i Hjemmet i et forvirrende privat/offentligt Embeds Medfør.

Overbragte køligt og uempatisk en mundtlig, påtaget og pligtskyldig; men alligevel selvbestaltet Beslutning om Irenes fremtidige Afskedigelse med Udgangen af hendes aktuelle Kemoterapeutiske Sygdomsforløb.

Denne øverste Beslutningstagers Uforberedthed var evident, eftersom Vedkommende endog ikke var vidende om, at  Irene om nu 14 dage, den 1. August, kan celebrere sit 35 Års Jubilæum som Den Børne - og Ungdoms litterære Muse (næst efter Traute) i Aarhus Kommunes Biblioteksvæsen.

Nøje afstemt på selv samme Tid, udsendtes fra Sekretariatet i Baglandet et Verificerende Brev på dette Møde samt det prædestinerede Afskedigelses Varsel.

Dette Brev blev så modtaget her i Dag.

En sådan Eksekutions Procedure er Kræft æde Mig lamslående !

En sørgelig Præcedens skabende Prøvesag om Fyringer af Langtidsygemeldte offentligt ansatte i Århus Kommune er således også nu begyndt i vores Del af Landet !!

Kujonagtigt at vælge netop den ud, som lige nu har den svageste Modstandskraft.

Eller måske en helt bevidst og nøje udtænkt Slagmarksstrategi, fordi man formoder, at Irene ikke fysisk magter at gennemstå en længere fagretslig Proces.

Min Kemo lidende Hustru er nu atter blevet slået i Jorden, berøvet Glansbilledet af sig selv som en hjemvendt skabende, givende og anerkendt Kulturformidler.

Hvor meget mere skal der til, før hun bliver liggende og ikke mere kan rejse sig op ?

Som nærmeste Pårørende er det hjerteskærende og sjælsnedbrydende blot at kunne se passivt til overfor disse gentagne Livstrusler og Nedslagninger.

Træt af, at JP Aarhus lige nu har ferielukket.


Selig sind Die Verfolgung Leiden

lørdag den 9. juli 2011

Engle og Dæmoner

Et af mine foretrukne Rejsemål er Ingemannsland. Her har alle Indbyggere Pli og er rige på Kultur i Sprog, Billede, Skrift og Tale.

Godkendelse af min Ansøgning om permanent Opholdstilladelse Dér har desværre nok ret lange Udsigter.

For det første er mit Pas udløbet, og Fornyelsen kommer til at bero sig på BorgerService's Identitetsbekræftelse af min Person.

For det andet er det tvivlsomt, om mine kulturelle Kvalifikationer lever op til Mindstekravene for Omgang med Kapitæler og blomstrende Billedsprog.

Men pyt med det - Jeg kan altid øve Mig så længe.

Jeg kommer alligevel aldrig at nå dem længere end til Sokkeholderne, og så har Jeg jo trods Alt mine hjemlige Engle og Dæmoner at holde Styr på.

                      )|(

Med sydlandsk Ild og Modet, Nordens Kvinde
Med Troskab gjemmer dybt i rene Sind,
Du voved Dig i Konstens Løngang ind,
Hvor Kjærlighed kun Veiens Traad kan finde.

Du famled Dig ei veiløs frem i blinde:
Høit Hjertekilden strømmed til din Kind;
Fra Øiet faldt hvert Tvivlens Taagebind;
Din Tro blev Haab, dit Haab Klarseerinde.

Du saae den underfulde Straaletraad,
Som lønlig knytter Jord og Himmel sammen —
Du Englen saae med Brev i Alterflammen.

Du Traaden greb — og Aandens Drøm blev Daad:
Af Englens Haand i Alterlyset skrevet,
Dit Kald beseglet stod i Flammebrevet.

Dæmoner har forfulgt mig mangengang
Med Niddets Pilegift fra skjulte Buer.
Du smiled rolig — og de blev til Fluer;
Imens de surred, atter glad jeg sang.

Men blev mig dog hin Surren alt for lang,
Blev Harmens Funker i min Sjæl til Luer,
Fra Taget over Dig der kurred med Duer,
Dit Smil Dæmonen i mit Bryst betvang.

Med Spot jeg havde smeddet hvasse Pile,
Som skulde mine Plageaander ramme —
Jeg loe — og kasted dem i Ovnens Flamme.

Du kunne tyve Vintres Sang fremsmile
Før jeg til Skjoldet greb og Digterværget,
Mig Huldren havde rakt fra Tryllebjerget.

Bernhard Severin Ingemann

fredag den 8. juli 2011

Stjerneskud

Var der Nogen, som hørte Braget, da Meteoritten fra Hjerterummet - udstødt fra Stjerneklyngen Cancer -gennembrød Bevidsthedsfæren og eksploderede i Milliarder af  "Tænkelige" Tanker ?

Var der Nogen, som så Glimtet, da Ordene lød : Jamen, Det ser jo godt ud !

Var der Nogen, som fornam Vægtløsheden af 2 Eksistenser i Uligevægt, styrende mod Equilibrium ?

Vores individuelle Drømme blev omgående forliget i Éen fælles Tro.

Lettelsen steg momentant, for derefter at blive forankret i Vores fortidige splittede Smerte.

Samling og Adskillelse forenedes spontant Her og Nu.

Du er i Ro - Jeg er i Ro.

Sammen griber Vi Muligheden for at være Fælles i Enighed omkring Alvor.

Glæde på Trods - Lykke i Håb !

søndag den 3. juli 2011

Kryb ud af Busken, Fru Fly... - Mæ' de' Vuns !

Vedrørende Mit Blog Indlæg : Adskilt og samlet

Mette sagde :Hvor ville jeg gerne læse din blog - jeg kan mærke du har noget på hjertet - men din 'ukontrollerede' brug af stort begyndelsesbogstav gør den desværre nærmest ulæselig.

Alkymisten sagde : Kære Mette,Forsøger blot ret nu at genfinde Min Identitet. Søger tilbage for at rette Min fortidige sociopatiske Umælen.Er i Øjeblikket bestemt ikke vaks-men dog lærenem!Hvem er egentlig Du, som retter ?Har Du Noget på Hjerte, eller har Du blot Noget på Hjertet ?


Blogmediet har været En stor Hjælp til Selvforståelse og Retningssans i En ellers for Mig ret så plagsom Livsperiode.Jeg bliver voldsomt ked af Det, når anonymiserede Personer retter Deres negative Kritik mod Min Person eller Holdninger uden at bringe Klage i Kontekst.


Jeg føler Mit Privatliv intimideret (og bliver faktisk lidt Angst) når En anden voksen anonym Kvinde telefonchikanerer Mig midt om Natten fra Et utilsløret Telefonnummer registreret på Læsø.


Hvorfor synes Nogen, at Jeg ikke må søge at udvikle Min Egen Skrivestil ?


Bevares - Formen er måske lidt pretentiøs "Old School"; men er faktisk Et nyttigt Redskab til at holde Tekster rene for uoverlagte Ytringer (læs Nærlæsning og Selvransagelse).


Grunden til, at Jeg skriver Dette Indlæg, er ikke at moralisere over uforstandige, hætteklædte Menneskers Ligegyldighed overfor Andres Følelser, men blot at minde Alle om, at enhver Internethandling efterlader Sig Spor.


Enhver PC efterlader Sig ved Besøg på En fremmed Hjemmeside en IP adresse, som utroligt nemt kan fysisk lokaliseres.


En Eftersøgning kunne måske finde frem til En sjusket Sports & Modebutik i En ret så trist Del af Hovedstadsområdet.


Lokationens offentligt tilgængelige Oplysninger kunne tænkes at henvise til Navn, Adresse, Telefonnumre samt eventuelt et Google Map Billede af Et ligeså kedeligt Parcelhus i Selv samme By.


2 hvide Gipselefanter foran Hoveddøren ville nok signalere Tilstedeværelsen af En modeløs Person.


Et Billede af Personen dukker måske også op ved Navnesøgning i diverse Sociale Fora, og kunne således bekræfte Fordommen om Eksistensen af En grå midaldrende kvindelig Blogger, som løfter Sig Selv ved at nedgøre Andre.


En sådan Research ville dog nok være på Kanten af Det etisk forsvarlige; men altså bestemt En Mulighed.


Og nu kommer Jeg så til Sagens Kerne. Et moralsk Dilemma, som kan være svært at forholde Sig til : 


Ville Det være meget forargeligt at afsløre Identiteten på En Anonym Blogpu..., eller skal Man hellere finde Sig i fortsat at blive bo.... i Rø... fordi Man har Pli?


Jeg sletter gerne omgående Dette Indlæg samt Min tidligere Kommentar til Anonyme "Mette", hvis Hun vil forklare Mig, hvorfor Hun har ønsket at gøre Mig endnu mere ked af Det, end Jeg i forvejen er - bare på Grund af Nogle Kapitæler i Et ellers muntert og velskrevet Blogindlæg, som i hvert Tilfælde har gjort Strikkeheksen vældig glad. 


Ikke for at være Selvfed, - men Det er faktisk En af De mest positive og muntre Anbefalinger, Jeg nogensinde har skrevet til En Anden Person.